Tervolan Saha ja Höyläämö Oy investoi uuden sahalaitoksen Tervolaan

Investointihanke sisältää uudet laitteet; sahakoneen, sahaansyötön, kuorimon, 30 lokeron tuorelajittelu- ja rimoituslaitoksen sekä tuotannonohjausjärjestelmän. Laitteet asennetaan lähes 4000 m2:n uuteen hallirakennukseen.

Hanke käynnistyy kesällä 2022 ja on valmis kesällä 2023. Hankkeen valmistuttua yritys työllistää vähintään 10 henkilöä lisää ja lisäksi vaikutus laajempana välillisesti. Laitoksen puunkäyttö kaksinkertaistuu (yhdessä vuorossa), tuottaen 110 000–120 000m3 valmista sahatavaraa. Hankkeen kustannusarvio on yli 20 miljoonaa euroa. Kehittämishankkeen yhtenä mahdollistajana on ollut myös Ely-keskus, joka on myöntänyt hankkeelle merkityksellisen kehittämisavustuksen.

Hanke on merkittävä myös alueellisesti Pohjois-Suomen alueella. Hanke on saanut osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.