Laatu

Varmistamme tuotteidemme ja toimintamme korkean laadun uudenaikaisten työvälineiden, työturvallisuuden ja eettisten menetelmien avulla.

Finotrol Oy:n myöntämä sertifikaatti puun alkuperäketjun hallintajärjestelmälle, joka noudattaa kansainvälisten standardien PEFC ST 2002:2013 ja PEFC ST 2001:2008 vaatimuksia seuraavissa tuoteryhmissä:
01010 Saha- ja vaneritukit, 01030 Kuitupuu, 01030 Sivutuotteet, 03020 Sahatavara ja 02010 Polttohake

Lataa tästä Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n sertifikaatti

Finotrol Oy declared certificate for managed Chain of Custody complies with the international PEFC standards PEFC ST 2002:2013 and PEFC ST 2001:2008 requirements in the following product categories:
01010 Sawlogs and vaneer logs, 01030 Pulpwood, 01030 Chips and particles, 03020 Sawnwood and 02010 Fuelwood

Download here Tervolan Saha ja Höyläämö Oy certificate

Finotrol Oy:n myöntämä sertifikaatti puun alkuperäketjun hallintajärjestelmälle, joka noudattaa kansainvälisten standardien PEFC ST 2002:2013 ja PEFC ST 2001:2008 vaatimuksia seuraavissa tuoteryhmissä:
01010 Saha- ja vaneritukit, 01030 Kuitupuu, 01030 Sivutuotteet, 03020 Sahatavara, 02010 Polttopuu ja 09000 Ulkona käytettävät puutuotteet

Lataa tästä VK Timber Oy:n sertifikaatti

Finotrol Oy declared certificate for managed Chain of Custody complies with the international PEFC standards PEFC ST 2002:2013 and PEFC ST 2001:2008 requirements in the following product categories:
01010 Sawlogs and vaneer logs, 01030 Pulpwood, 01030 Chips and particles, 03020 Sawnwood, 02010 Fuelwood and 09000 Exterior products

Download here VK Timer Oy certificate

Sertifikaatti Finotrol Oy:n FC-1:2012 Puutavaran painekyllästys, Sahatavara: Kyllästysluokka NTR AB (UC3) Tunkeumaluokka MP5

Lataa tästä VK Timber Oy:n sertifikaatti

Sertifikaatti Finotrol Oy:n FC-4:2012 Rakennetavaran sormijatkaminen, Sormijatkettu rakennesahatavara: lujuusluokka C24

Lataa tästä Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n sertifikaatti

Certificate for Finotrol Oy FC-4:2012 Manufacture of finger jointed structural timber, Finger jointed structured timber: Strength class C24

Download here Tervolan Saha ja Höyläämö Oy certificate

Todistus tehtaan laadunvalvonnasta 2412-CPD-325-01
Visuaalisesti lujuuslajiteltu sahatavara

Lataa tästä Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n sertifikaatti
Lataa tästä Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n suoritustasoilmoitus

Todistus tehtaan laadunvalvonnasta 2412-CPD-315-01
Koneellisesti lujuuslajiteltu sahatavara

Lataa tästä Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n sertifikaatti
Lataa tästä Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n suoritustasoilmoitus

Sertifikaatti suoritustasojen pysyvyydestä
Sormijatkettu rakennesahatavara

Lataa tästä Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n sertifikaatti
Suoritustasoilmoitus

Ponttiliitoksellinen massiivi havupuupaneeli ja -verhouslauta

Lataa tästä Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n suoritustasoilmoitus

Puisen pakkausmateriaalin ISPM 15 -standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuspäätös

Lataa tästä Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n sertifikaatti

Right for using a marking according to ISPM 15 standard on wooden packing material

Download here Tervolan Saha ja Höyläämö Oy certificate